KIRMIZI KARINCA CHECK UP ANALİZİ

Aşağıdaki seçeneklerden size uygun olanları işaretleyiniz.


DİPNOT: Analizimiz hazırlanırken aşağıdaki kaynaklardan yararlanılmıştır.
Prof.Dr. Açar Balta, Stres Altında Ezilmeden Öğrenmede ve Sınavlarda Üstün Başarı, Remzi Kitabevi
Howard Gardner, Zihin Çerçeveleri, Çoklu Zeka Kuramı, ALFA Yayınları
Gary Chapman, Beş Sevgi Dili, Koridor Yayınları
H. Alp Boydak, Öğrenme Stilleri, Beyaz Yayınları
H. Alp Boydak, Beyin Yarım Kürelerinin Gizemi, Beyaz Yayınları
Florance Littauer, Kişiliğinizi Tanıyın, Sistem Yayıncılık
Richard Bandler-John Grandler, NLP Trans ve Değişim, Alfa Yayınları